Terugbetalingen

Onderstaand overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Voor de meest recente informatie raad ik u aan om u te wenden tot (de website van) uw ziekenfonds.

 

Christelijke Mutualiteit (CM)

 

Voor kinderen en jongeren (recht op kinderbijslag of ingeschreven als kind ten laste)

Per sessie wordt 50% van het honorarium terugbetaald, met een maximum van 30 euro. Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per sessie 75% van het honorarium terugbetaald, met een maximum van 45 euro.

Voor volwassenen:

Per sessie wordt 50% van het honorarium terugbetaald, met een maximum van 10 euro. Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per sessie 75% van het honorarium terugbetaald, met een maximum van 15 euro.

Voor iedereen geldt dat je kan rekenen op maximaal 24 tegemoetkomingen per leven.

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds (VNZ)

 

Voor Jongeren onder de 18 jaar:

VNZ voorziet een terugbetaling van 10 euro per sessie met een maximum van 100 euro per jaar voor jongeren tot en met 18 jaar.

Voor volwassenen:

Voor volwassenen (vanaf 19 jaar) wordt door het VNZ ook een terugbetaling van 10 euro per sessie voorzien, hier met een maximum van 100 euro per jaar.

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen (NZV)

Voor iedereen:

Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen voorziet een algemene terugbetaling, ongeacht je leeftijd, van 5 sessies per jaar voor een bedrag van €10 met een maximum van €100 per kalenderjaar.

De Voorzorg Antwerpen

Voor kinderen en jongeren (recht op kinderbijslag):

Er wordt 50% terugbetaald met een maximum van 20 euro per sessie en dit voor maximaal 12 sessies per jaar. Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen tot 30 euro per sessie terugbetaald.

Voor volwassenen:

Er wordt 50% terugbetaald met een maximum van 10 euro per sessie en dit voor maximaal 12 sessies per jaar. Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen tot 15 euro per sessie terugbetaald

Liberale Mutualiteit (LM)

Voor kindergeldgerechtigde jongeren:

Er is een terugbetaling van 20 euro per sessie voorzien. Daarnaast wordt ook 60% van de kostprijs van een mindfulness cursus terugbetaald. Er wordt maximum 120 euro per kalenderjaar terugbetaald.

Voor volwassenen:

Per sessie wordt een bedrag van 10 euro terugbetaald en net zoals bij jongeren kan je genieten van een 60% terugbetaling van een mindfulness cursus. Er wordt maximum 60 euro per kalenderjaar terugbetaald.

HELAN (Partena en OZ)

Er wordt een terugbetaling van 10 euro per sessie voorzien voor maximum 12 sessies per jaar.

Hospitalisatieverzekering

 

Indien je over een bijkomende (hospitalisatie)verzekering beschikt, loont het zeker de moeite om na te gaan of deze tussenkomt voor gesprekken bij een psycholoog!