Terugbetalingen

Onderstaand overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Voor de meest recente informatie raad ik u aan om u te wenden tot (de website van) uw ziekenfonds.

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds (VNZ)

 

Voor Jongeren onder de 18 jaar:

VNZ voorziet een terugbetaling van 10 euro per sessie met een maximum van 100 euro per jaar voor jongeren tot en met 18 jaar.

Voor volwassenen:

Voor volwassenen (vanaf 19 jaar) wordt door het VNZ ook een terugbetaling van 10 euro per sessie voorzien, hier met een maximum van 50 euro per jaar.

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen (NZV)

Voor iedereen:

Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen voorziet een algemene terugbetaling, ongeacht je leeftijd, van 5 sessies per jaar voor een bedrag van €10 met een maximum van €50 per kalenderjaar.

De Voorzorg Antwerpen

Voor jongeren tot 18 jaar of indien kindergeldgerechtigd:

Er wordt een terugbetaling van 15 euro voorzien per individuele sessie van minimaal 45 minuten, dit voor maximaal 6 sessies per kalenderjaar. Er wordt ook een terugbetaling van maximum 5 euro voorzien per sessie voor 12 groepssessies per kalenderjaar. Je krijgt in totaal maximum 90 euro terugbetaald per kalenderjaar.
Heb je recht of verhoogde tegemoetkoming dan krijg je maximum 30 euro per individuele sessie en 10 euro per groepssessie terugbetaald. De maxima aantal sessie blijven hetzelfde. De maximum terugbetaling per kalenderjaar bedraagt 180 euro.

Voor volwassenen:

Je hebt recht op een terugbetaling van 10 euro per sessie voor maximum 12 sessies per kalenderjaar. M.a.w., een maximale terugbetaling van 120 euro per kalenderjaar.

Liberale Mutualiteit (LM)

Voor kindergeldgerechtigde jongeren:

Er is een terugbetaling van 20 euro per sessie voorzien. Daarnaast wordt ook 60% van de kostprijs van een mindfulness cursus terugbetaald. Er wordt maximum 120 euro per kalenderjaar terugbetaald.

Voor volwassenen:

Per sessie wordt een bedrag van 10 euro terugbetaald en net zoals bij jongeren kan je genieten van een 60% terugbetaling van een mindfulness cursus. Er wordt maximum 60 euro per kalenderjaar terugbetaald.

Onafhankelijk ziekenfonds of OZ

Voor jongeren tem 18 jaar:

Een terugbetaling van 10 euro per sessie voor een maximum van 10 sessies per kalenderjaar is voorzien. M.a.w., tot 100 euro per jaar. Je kan deze tegemoetkoming gebruiken in het kader van ADHD, eetstoornissen (anorexia en boulemie), trauma’s (ongeval, verlies, incest, verkrachting), depressie, autisme, leerproblemen of angststoornissen en fobieën.

Voor volwassenen:

Er wordt geen standaard terugbetaling voorzien. Je kan er wel voor kiezen je aan te sluiten bij het Medicalia plan van OZ. Dit geeft recht op een terugbetaling van 75% van het betaalde bedrag. Per jaar heb je recht op een maximum terugbetaling van 600 euro.

Partena Ziekenfonds

Voor jongeren tem 25 jaar met recht op kinderbijslag:

Een terugbetaling van 20 euro per sessie voor een maximum van 6 sessies per kalenderjaar is voorzien. M.a.w., tot 120 euro per jaar. Er is geen beperking op basis van een bepaalde aandoening.

Voor personen met een chronische aandoening (geen leeftijdsbeperking):

Een terugbetaling van 20 euro per sessie voor een maximum van 12 sessies per kalenderjaar is voorzien. M.a.w., tot 240 euro per jaar. De lijst met chronische aandoeningen die in aanmerking komen kan je terugvinden via de website van Partena. (oa. depressie, anorexia en boulemia nervosa, visuele beperkingen,… komen in aanmerking)

Voor volwassenen:

Voor volwassenen zonder chronische aandoening wordt geen standaard terugbetaling voorzien. Je kan er wel voor kiezen je aan te sluiten bij het Medicalia plan van Partena. Dit geeft recht op een terugbetaling van 75% van het betaalde bedrag. Per jaar heb je recht op een maximum terugbetaling van 600 euro.

Hospitalisatieverzekering

 

Indien je over een bijkomende (hospitalisatie)verzekering beschikt, loont het zeker de moeite om na te gaan of deze tussenkomt voor gesprekken bij een psycholoog!